Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: Januari 2018
Skapad 01-feb-2018 06:55 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2018
Totalt antal träffar 5242
Totalt antal filer 4821
Summa Sidor 4843
Summa Besökare 1073
Total kB Files 216134
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 457
Totalt antal unika URLer 148
Totalt antal unika hänvisningar 272
Totalt antal unika klienttyper 26
. Medel Max
Träffar per timme 7 80
Träffar per dag 169 330
Filer per dag 155 312
Sidor per dag 156 319
Sites per Day 14 47
Besök per dag 34 68
kB Files per Day 6972 15043
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 91,97% 4821
Code 301 - Moved Permanently 0,50% 26
Code 304 - Not Modified 0,67% 35
Code 403 - Forbidden 0,67% 35
Code 404 - Not Found 6,20% 325

Daglig användning för Januari 2018

Daglig statistik för Januari 2018
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 83 1,58% 76 1,58% 75 1,55% 36 3,36% 28 6,13% 3946 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
2 132 2,52% 127 2,63% 126 2,60% 47 4,38% 25 5,47% 5993 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 147 2,80% 133 2,76% 131 2,70% 51 4,75% 36 7,88% 6595 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 164 3,13% 152 3,15% 157 3,24% 56 5,22% 36 7,88% 5680 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
5 136 2,59% 130 2,70% 128 2,64% 47 4,38% 23 5,03% 6305 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
6 161 3,07% 148 3,07% 154 3,18% 55 5,13% 24 5,25% 6700 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 133 2,54% 125 2,59% 124 2,56% 40 3,73% 14 3,06% 5702 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
8 206 3,93% 196 4,07% 201 4,15% 55 5,13% 13 2,84% 9266 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 222 4,24% 208 4,31% 211 4,36% 68 6,34% 33 7,22% 8634 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 140 2,67% 115 2,39% 122 2,52% 40 3,73% 18 3,94% 5262 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
11 118 2,25% 108 2,24% 104 2,15% 32 2,98% 15 3,28% 4890 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
12 130 2,48% 123 2,55% 127 2,62% 43 4,01% 17 3,72% 6331 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 57 1,09% 44 0,91% 44 0,91% 31 2,89% 22 4,81% 2426 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
14 255 4,86% 230 4,77% 240 4,96% 48 4,47% 40 8,75% 8392 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
15 44 0,84% 30 0,62% 24 0,50% 21 1,96% 28 6,13% 118 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
16 43 0,82% 26 0,54% 23 0,47% 22 2,05% 26 5,69% 791 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 90 1,72% 71 1,47% 72 1,49% 23 2,14% 27 5,91% 931 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 330 6,30% 312 6,47% 319 6,59% 53 4,94% 44 9,63% 14231 6,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 326 6,22% 304 6,31% 318 6,57% 25 2,33% 24 5,25% 12530 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
20 249 4,75% 238 4,94% 233 4,81% 10 0,93% 23 5,03% 11439 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 266 5,07% 252 5,23% 251 5,18% 17 1,58% 21 4,60% 12162 5,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 280 5,34% 269 5,58% 269 5,55% 31 2,89% 28 6,13% 14075 6,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 295 5,63% 279 5,79% 279 5,76% 46 4,29% 44 9,63% 15043 6,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 248 4,73% 241 5,00% 241 4,98% 27 2,52% 19 4,16% 12908 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 101 1,93% 82 1,70% 88 1,82% 46 4,29% 41 8,97% 2402 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 29 0,55% 19 0,39% 18 0,37% 18 1,68% 27 5,91% 719 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 33 0,63% 15 0,31% 12 0,25% 12 1,12% 27 5,91% 601 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 27 0,52% 19 0,39% 15 0,31% 15 1,40% 25 5,47% 749 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 219 4,18% 199 4,13% 199 4,11% 31 2,89% 47 10,28% 5915 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 320 6,10% 301 6,24% 294 6,07% 23 2,14% 28 6,13% 12939 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
31 258 4,92% 249 5,16% 244 5,04% 18 1,68% 28 6,13% 12460 5,76% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Januari 2018

Vanligaste 30 utav totalt 148 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 3619 69,04% 181659 84,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
2 268 5,11% 29169 13,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
3 139 2,65% 125 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
4 119 2,27% 1069 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 98 1,87% 112 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 60 1,14% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /20070420/
7 59 1,13% 48 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /20070405/
8 54 1,03% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/
9 41 0,78% 265 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
10 30 0,57% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
11 30 0,57% 283 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
12 29 0,55% 176 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
13 27 0,52% 176 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
14 27 0,52% 173 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
15 22 0,42% 140 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
16 20 0,38% 121 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
17 20 0,38% 141 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
18 12 0,23% 78 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
19 7 0,13% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
20 7 0,13% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
21 6 0,11% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
22 6 0,11% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
23 6 0,11% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
24 5 0,10% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
25 4 0,08% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200810.html
26 4 0,08% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
27 4 0,08% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
28 4 0,08% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
29 4 0,08% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
30 3 0,06% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html

Vanligaste 10 utav totalt 148 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 3619 69,04% 181659 84,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
2 268 5,11% 29169 13,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
3 119 2,27% 1069 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 30 0,57% 283 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
5 41 0,78% 265 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
6 29 0,55% 176 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
7 27 0,52% 176 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
8 27 0,52% 173 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
9 20 0,38% 141 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
10 22 0,42% 140 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html

Vanligaste 10 utav totalt 86 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 3619 69,04% 344 32,33% /webalizer/usage_201408.html
2 268 5,11% 235 22,09% /webalizer/usage_201409.html
3 119 2,27% 103 9,68% /webalizer/
4 139 2,65% 93 8,74% /
5 98 1,87% 54 5,08% /logs/
6 41 0,78% 34 3,20% /webalizer/usage_201801.html
7 60 1,14% 22 2,07% /20070420/
8 59 1,13% 21 1,97% /20070405/
9 54 1,03% 16 1,50% /20070406/
10 27 0,52% 12 1,13% /webalizer/usage_201701.html

Vanligaste 10 utav totalt 87 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 3619 69,04% 342 32,51% /webalizer/usage_201408.html
2 268 5,11% 221 21,01% /webalizer/usage_201409.html
3 119 2,27% 106 10,08% /webalizer/
4 139 2,65% 97 9,22% /
5 98 1,87% 52 4,94% /logs/
6 41 0,78% 33 3,14% /webalizer/usage_201801.html
7 60 1,14% 22 2,09% /20070420/
8 59 1,13% 19 1,81% /20070405/
9 54 1,03% 19 1,81% /20070406/
10 30 0,57% 9 0,86% /webalizer/usage_201703.html

Vanligaste 30 utav totalt 457 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 3472 66,23% 3472 72,02% 174407 80,69% 0 0,00% 0 0,00% 306 28,52% 46.161.9.41
2 144 2,75% 144 2,99% 7229 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 36 3,36% 46.161.9.29
3 111 2,12% 111 2,30% 9362 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 83 7,74% 119.28.50.37
4 56 1,07% 44 0,91% 51 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 54.226.41.91
5 54 1,03% 20 0,41% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,93% 178.154.171.6
6 51 0,97% 45 0,93% 42 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 144.76.198.150
7 51 0,97% 45 0,93% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 46.4.105.113
8 30 0,57% 26 0,54% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,40% 54.90.217.44
9 27 0,52% 21 0,44% 132 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.79
10 26 0,50% 26 0,54% 2245 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,24% 39.137.83.132
11 24 0,46% 24 0,50% 2537 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,14% 116.199.115.78
12 24 0,46% 4 0,08% 95 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 216.244.66.232
13 24 0,46% 23 0,48% 128 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.69
14 23 0,44% 22 0,46% 128 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 46.229.168.66
15 23 0,44% 18 0,37% 116 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 46.229.168.78
16 23 0,44% 20 0,41% 104 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.80
17 22 0,42% 21 0,44% 121 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.67
18 21 0,40% 19 0,39% 100 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.68
19 21 0,40% 21 0,44% 85 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 46.229.168.71
20 20 0,38% 19 0,39% 118 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.70
21 19 0,36% 18 0,37% 95 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 46.229.168.73
22 19 0,36% 16 0,33% 68 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.76
23 18 0,34% 18 0,37% 87 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.65
24 17 0,32% 13 0,27% 76 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,56% 46.229.168.72
25 16 0,31% 9 0,19% 130 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,75% 213.233.57.134
26 16 0,31% 16 0,33% 77 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,37% 46.229.168.77
27 15 0,29% 14 0,29% 75 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 46.229.168.74
28 15 0,29% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.36.150.144
29 14 0,27% 12 0,25% 172 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 178.151.245.174
30 13 0,25% 8 0,17% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,75% 217.69.133.60

Vanligaste 10 utav totalt 457 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 3472 66,23% 3472 72,02% 174407 80,69% 0 0,00% 0 0,00% 306 28,52% 46.161.9.41
2 111 2,12% 111 2,30% 9362 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 83 7,74% 119.28.50.37
3 144 2,75% 144 2,99% 7229 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 36 3,36% 46.161.9.29
4 24 0,46% 24 0,50% 2537 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,14% 116.199.115.78
5 26 0,50% 26 0,54% 2245 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,24% 39.137.83.132
6 9 0,17% 9 0,19% 1030 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,84% 47.52.222.165
7 9 0,17% 9 0,19% 926 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,84% 39.137.83.133
8 11 0,21% 11 0,23% 737 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,75% 74.80.8.64
9 6 0,11% 6 0,12% 582 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 35.201.139.120
10 6 0,11% 6 0,12% 478 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,47% 39.137.83.131

Vanligaste 30 utav totalt 272 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 1120 21,37% http://onlineuspharmacies.party
2 548 10,45% http://cialisrnm.com
3 448 8,55% http://canadianonlinepharmacyhq.com
4 316 6,03% http://provigil-modafinil.com
5 312 5,95% http://zovirax-acyclovir.com
6 268 5,11% http://canadian-pharmacy.tech
7 196 3,74% http://prednisone-deltasone.com
8 196 3,74% http://propeciahq.com
9 148 2,82% http://lasixhq.com
10 52 0,99% http://canadianpharmacyonlinehq.com
11 15 0,29% https://myfreemp3.click
12 10 0,19% http://www.pomoc-drogowa-gorzow.com/
13 8 0,15% http://finasteridepropeciaus.com
14 7 0,13% http://ruscoininvest.company/
15 5 0,10% http://shadymoney.cc/topic/221-✖-качественное-изготовление-документов-✖-куп/
16 5 0,10% https://hackseller.com/
17 5 0,10% https://primedrop.ru/
18 4 0,08% http://bigpuf.ru/
19 4 0,08% http://bmclub.cc/topic/4335-акцизы-и-марки-для-алкоголя-и-сигарет-россиябел/
20 4 0,08% http://pharmacy-online.bid
21 4 0,08% http://priderc.bz
22 4 0,08% https://chrome.google.com/webstore/detail/fire-wallpaper-full-hd-ne/njjkpkciglgcmhoocmmbblpjeaedakhc
23 4 0,08% https://cvvshop.ws/
24 4 0,08% https://cvvshop.ws/need-help/
25 4 0,08% https://dublikat.io/forums/torgovaja-ploschadka.202/
26 3 0,06% http://bmclub.cc/topic/4685-дипломы✸-аттестаты✸академ-справки✸сертифи/
27 3 0,06% http://crimecash.org/topic/4530-kupit-udostoverenie-ksivy-fskn-sudi-sk-advok/
28 3 0,06% http://lashstudia.ru
29 3 0,06% http://medyzarc.com/
30 3 0,06% http://ruscoininvest.company

Vanligaste 15 utav totalt 26 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 3978 75,89% Mozilla
2 3978 75,89% Mozilla/5.0
3 341 6,51% SemrushBot/1.2
4 281 5,36% AhrefsBot/5.2
5 102 1,95% BLEXBot/1.0
6 88 1,68% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
7 87 1,66% MSIE
8 86 1,64% MSIE 9.0
9 75 1,43% Linux x86_64
10 72 1,37% Googlebot/2.1
11 45 0,86% YandexBot/3.0
12 32 0,61% MJ12bot/v1.4
13 25 0,48% Qwantify/2.4
14 24 0,46% DotBot/1.1
15 20 0,38% coccocbot-image/1.0

Usage by Country for Januari 2018

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 5242 100,00% 4821 100,00% 216134 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23