Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: Januari 2017
Skapad 01-feb-2017 07:16 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2017
Totalt antal träffar 44803
Totalt antal filer 12299
Summa Sidor 44542
Summa Besökare 1654
Total kB Files 34010
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 381
Totalt antal unika URLer 20
Totalt antal unika hänvisningar 841
Totalt antal unika klienttyper 34
. Medel Max
Träffar per timme 60 281
Träffar per dag 1445 4096
Filer per dag 396 1590
Sidor per dag 1436 4084
Sites per Day 12 41
Besök per dag 53 121
kB Files per Day 1097 3597
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 27,45% 12299
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 23
Code 304 - Not Modified 0,03% 12
Code 403 - Forbidden 72,12% 32312
Code 404 - Not Found 0,35% 157

Daglig användning för Januari 2017

Daglig statistik för Januari 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 1706 3,81% 851 6,92% 1700 3,82% 26 1,57% 16 4,20% 1689 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 3547 7,92% 1327 10,79% 3538 7,94% 52 3,14% 23 6,04% 3039 8,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 4096 9,14% 1590 12,93% 4084 9,17% 75 4,53% 28 7,35% 3597 10,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 3002 6,70% 978 7,95% 2997 6,73% 76 4,59% 27 7,09% 2414 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 1267 2,83% 147 1,20% 1260 2,83% 85 5,14% 36 9,45% 873 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 938 2,09% 209 1,70% 925 2,08% 105 6,35% 41 10,76% 733 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 346 0,77% 54 0,44% 344 0,77% 22 1,33% 11 2,89% 240 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
8 1022 2,28% 153 1,24% 1006 2,26% 70 4,23% 29 7,61% 644 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 1492 3,33% 210 1,71% 1483 3,33% 84 5,08% 25 6,56% 892 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 3277 7,31% 1136 9,24% 3272 7,35% 121 7,32% 39 10,24% 2711 7,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 3046 6,80% 944 7,68% 3038 6,82% 80 4,84% 26 6,82% 2400 7,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 2458 5,49% 684 5,56% 2441 5,48% 53 3,20% 34 8,92% 1878 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 2167 4,84% 800 6,50% 2152 4,83% 87 5,26% 40 10,50% 1833 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 611 1,36% 216 1,76% 611 1,37% 16 0,97% 6 1,57% 510 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 898 2,00% 241 1,96% 891 2,00% 59 3,57% 30 7,87% 690 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
16 1215 2,71% 323 2,63% 1201 2,70% 68 4,11% 30 7,87% 900 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 825 1,84% 312 2,54% 817 1,83% 47 2,84% 22 5,77% 702 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 562 1,25% 207 1,68% 554 1,24% 49 2,96% 26 6,82% 497 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
19 701 1,56% 84 0,68% 689 1,55% 46 2,78% 23 6,04% 479 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 426 0,95% 24 0,20% 422 0,95% 30 1,81% 19 4,99% 215 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
21 135 0,30% 3 0,02% 129 0,29% 7 0,42% 6 1,57% 63 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 558 1,25% 107 0,87% 555 1,25% 23 1,39% 19 4,99% 367 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 1560 3,48% 232 1,89% 1555 3,49% 42 2,54% 20 5,25% 952 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
24 1224 2,73% 118 0,96% 1217 2,73% 43 2,60% 24 6,30% 703 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 813 1,81% 25 0,20% 801 1,80% 41 2,48% 36 9,45% 393 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 995 2,22% 25 0,20% 986 2,21% 42 2,54% 29 7,61% 497 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 1189 2,65% 119 0,97% 1184 2,66% 39 2,36% 19 4,99% 662 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 531 1,19% 189 1,54% 529 1,19% 8 0,48% 5 1,31% 444 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 1780 3,97% 528 4,29% 1772 3,98% 46 2,78% 18 4,72% 1375 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 1173 2,62% 328 2,67% 1161 2,61% 52 3,14% 23 6,04% 910 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
31 1243 2,77% 135 1,10% 1228 2,76% 76 4,59% 41 10,76% 709 2,08% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Januari 2017

Vanligaste 7 utav totalt 20 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 12120 27,05% 17809 52,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 47 0,10% 143 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 43 0,10% 36 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /20070405/
4 41 0,09% 35 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/
5 29 0,06% 20 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /20070420/
6 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/vgar man rra
7 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*

Vanligaste 7 utav totalt 20 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 12120 27,05% 17809 52,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 47 0,10% 143 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 43 0,10% 36 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /20070405/
4 41 0,09% 35 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/
5 29 0,06% 20 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /20070420/
6 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
7 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/vgar man rra

Vanligaste 6 utav totalt 6 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12120 27,05% 246 72,35% /
2 47 0,10% 30 8,82% /logs/
3 43 0,10% 25 7,35% /20070405/
4 41 0,09% 23 6,76% /20070406/
5 29 0,06% 15 4,41% /20070420/
6 1 0,00% 1 0,29% /20070406/vgar man rra

Vanligaste 6 utav totalt 6 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12120 27,05% 940 90,04% /
2 47 0,10% 34 3,26% /logs/
3 43 0,10% 30 2,87% /20070405/
4 41 0,09% 26 2,49% /20070406/
5 29 0,06% 13 1,25% /20070420/
6 1 0,00% 1 0,10% /20070406/vgar man rra

Vanligaste 30 utav totalt 381 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 20248 45,19% 0 0,00% 9294 27,33% 0 0,00% 0 0,00% 449 27,15% 195.88.16.114
2 6417 14,32% 3206 26,07% 6361 18,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 178.137.80.242
3 5048 11,27% 2524 20,52% 5006 14,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 134.249.53.246
4 2864 6,39% 1432 11,64% 2840 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 358 21,64% 46.161.9.12
5 2688 6,00% 1344 10,93% 2666 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.118.153.244
6 1904 4,25% 952 7,74% 1888 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 37.115.191.7
7 1296 2,89% 648 5,27% 1285 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,30% 46.118.153.10
8 824 1,84% 412 3,35% 817 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.118.155.153
9 792 1,77% 396 3,22% 785 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 178.137.93.224
10 552 1,23% 276 2,24% 547 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 69 4,17% 46.161.9.18
11 460 1,03% 230 1,87% 452 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,78% 78.153.151.6
12 440 0,98% 220 1,79% 433 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,66% 78.153.148.89
13 43 0,10% 10 0,08% 31 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,81% 113.18.193.7
14 43 0,10% 13 0,11% 103 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,73% 130.193.50.2
15 36 0,08% 19 0,15% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,81% 113.18.193.4
16 35 0,08% 16 0,13% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,00% 113.18.193.3
17 34 0,08% 13 0,11% 30 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,69% 113.18.193.6
18 32 0,07% 16 0,13% 32 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,75% 113.18.193.5
19 32 0,07% 16 0,13% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,97% 120.52.73.98
20 32 0,07% 18 0,15% 19 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,67% 68.180.230.48
21 31 0,07% 17 0,14% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,03% 120.52.73.97
22 30 0,07% 15 0,12% 30 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 188.32.137.11
23 27 0,06% 17 0,14% 32 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 136.243.36.100
24 27 0,06% 13 0,11% 26 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,79% 40.84.24.155
25 21 0,05% 18 0,15% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 208.43.225.85
26 16 0,04% 14 0,11% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 208.43.225.84
27 14 0,03% 7 0,06% 14 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,42% 104.199.228.65
28 13 0,03% 12 0,10% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 94.199.151.22
29 12 0,03% 4 0,03% 31 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,36% 216.244.66.226
30 11 0,02% 0 0,00% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,42% 66.249.64.204

Vanligaste 10 utav totalt 381 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 20248 45,19% 0 0,00% 9294 27,33% 0 0,00% 0 0,00% 449 27,15% 195.88.16.114
2 6417 14,32% 3206 26,07% 6361 18,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 178.137.80.242
3 5048 11,27% 2524 20,52% 5006 14,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 134.249.53.246
4 2864 6,39% 1432 11,64% 2840 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 358 21,64% 46.161.9.12
5 2688 6,00% 1344 10,93% 2666 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.118.153.244
6 1904 4,25% 952 7,74% 1888 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 37.115.191.7
7 1296 2,89% 648 5,27% 1285 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,30% 46.118.153.10
8 824 1,84% 412 3,35% 817 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.118.155.153
9 792 1,77% 396 3,22% 785 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% 178.137.93.224
10 552 1,23% 276 2,24% 547 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 69 4,17% 46.161.9.18

Vanligaste 30 utav totalt 841 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 1904 4,25% http://profmag.net/
2 1296 2,89% http://biomanix.me
3 1080 2,41% http://directpaydayloansonline.bid
4 1048 2,34% http://kinogolos.ru/
5 900 2,01% http://weight-loss-30-days.xyz
6 656 1,46% http://valtrex-365.bid
7 528 1,18% http://canadianpharmacyonline365.com
8 424 0,95% http://kinogolos.ru/news/supergerl_smotret_onlajn/1-0-219
9 421 0,94% http://kinogolos.ru/news/sverkhestestvennoe_smotret_onlajn/1-0-15
10 416 0,93% http://kinogolos.ru/news/legendy_zavtrashnego_dnja_smotret_onlajn/1-0-267
11 416 0,93% http://kinogolos.ru/news/ljucifer_smotret_onlajn/1-0-222
12 416 0,93% http://kinogolos.ru/news/strela_smotret_onlajn/1-0-2
13 416 0,93% http://kinogolos.ru/news/volchonok_smotret_onlajn/1-0-6
14 412 0,92% http://kinogolos.ru/news/vikingi_smotret_onlajn/1-0-22
15 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/chjornyj_spisok_smotret_onlajn/1-0-78
16 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/flehsh_smotret_onlajn/1-0-11
17 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/gotehm_smotret_onlajn/1-0-60
18 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/khodjachie_mertvecy_smotret_onlajn/1-0-8
19 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/odnazhdy_v_skazke_smotret_onlajn/1-0-43
20 408 0,91% http://kinogolos.ru/news/sumerechnye_okhotniki_smotret_onlajn/1-0-262
21 400 0,89% http://indianonlinepharmacy.gdn
22 376 0,84% http://gunsnroses-tour2017.com/
23 368 0,82% http://tompettytour2017.com/
24 368 0,82% https://wallscloud.net/
25 296 0,66% http://onlinepharmacy-365.net
26 264 0,59% http://dpdr.ru/12-derealizaciya-iz-za-bessonnicy.html
27 264 0,59% http://dpdr.ru/16-vsestoronnee-rukovodstvo-po-depersonalizacii.html
28 264 0,59% http://dpdr.ru/26-test-po-derealizacii-i-depersonalizacii.html
29 264 0,59% http://vbankrote.ru/
30 256 0,57% http://class-parket.ru/

Vanligaste 15 utav totalt 34 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 23904 53,35% Mozilla
2 23903 53,35% Mozilla/5.0
3 20260 45,22% YandexImages/3.0
4 121 0,27% Baiduspider/2.0
5 96 0,21% AhrefsBot/5.2
6 54 0,12% Googlebot/2.1
7 49 0,11% SemrushBot/1.2
8 41 0,09% YandexBot/3.0
9 37 0,08% SiteExplorer/1.1
10 32 0,07% Yahoo! Slurp
11 27 0,06% BLEXBot/1.0
12 26 0,06% MJ12bot/v1.4
13 26 0,06% SemrushBot/1.1
14 22 0,05% DotBot/1.1
15 18 0,04% bingbot/2.0

Usage by Country for Januari 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 44803 100,00% 12299 100,00% 34010 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23